Aze­a­lia Banks zegt sor­ry te­gen Zayn Ma­lik

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Aze­a­lia Banks heeft er spijt van dat ze eer­der dit jaar op so­ci­al me­dia uit­haal­de naar Zayn Ma­lik. Ze heeft haar ex­cu­ses aan­ge­bo­den en wil nu zelfs sa­men­wer­ken met het ex-lid van One Di­rec­ti­on. Een paar maan­den ge­le­den ging Aze­a­lia he­le­maal over de rooie na een tweet van Zayn. Zo maak­te ze een ra­cis­ti­sche op­mer­king over hem. De uit­bar­sting volg­de op een on­schul­di­ge tweet van Zayn die Aze­a­lia he­le­maal ver­keerd had in­ge­schat. In een open brief aan de 23-ja­ri­ge Brit neemt ze uit­ge­breid de tijd om haar ex­cu­ses aan het bie­den. “Er

zijn niet ge­noeg woor­den om te om­schrij­ven hoe­veel spijt ik heb. Daar­naast zegt ze ook zijn nieu­we sound te be­won­de­ren. Te­gen haar fans ver­tel­de Aze­a­lia veel be­won­de­ring te heb­ben voor de ma­nier waar­op Zayn zijn so­lo­car­ri­è­re in gang heeft ge­zet. Ze vindt dat hij een unie­ke sound heeft ont­wik­keld en wil graag sa­men­wer­ken met

Zayn.

(DE TE­LE­GRAAF/Fo­to: Hol­ly­wood Li­fe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.