Sau­di-Ara­bië her­vat lucht­aan­val­len op Je­men na wa­pen­stil­stand

Times of Suriname - - BUITENLAND -

JE­MEN - Ge­vechts­vlieg­tui­gen van een door Sau­di-Ara­bië ge­steun­de co­a­li­tie heb­ben gis­te­ren aan­val­len uit­ge­voerd in de Je­me­ni­ti­sche hoofd­stad Sa­naa. Dat ge­beur­de en­ke­le uren na­dat het drie da­gen du­ren­de staakt-het-vu­ren of­fi­ci­eel was af­ge­lo­pen. De aan­val­len wa­ren ge­richt op mi­li­tai­re Hout­hi-doe­len. Don­der­dag werd een wa­pen­stil­stand voor 72 uur af­ge­kon­digd om hulp­troe­pen de kans te ge­ven de hoofd­stad te be­rei­ken om hu­ma­ni­tai­re hulp te ge­ven.

Za­ter­dag von­den al­weer zwa­re ge­vech­ten plaats tus­sen de door Sau­di-Ara­bië ge­lei­de al­li­an­tie en de door Iran ge­steun­de Hout­hi’s. Po­gin­gen van de Ver­e­nig­de Na­ties om te zor­gen dat de wa­pens ook daad­wer­ke­lijk wer­den neer­ge­legd tij­dens het staakt-het-vu­ren moch­ten niet ba­ten. VN-ge­zant Is­mail Ould Cheickh Ah­med sprak gis­te­ren in Sa­naa met Hout­hi­ver­te­gen­woor­di­gers om tot een op­los­sing te ko­men. De bur­ger­oor­log in Je­men heeft al aan zo’n 10.000 men­sen het le­ven ge­kost. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.