Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1929

1946

- Zwar­te Don­der­dag: een beurs­krach in New York vormt het be­gin van de Gro­te De­pres­sie.

- De eer­ste Kron­kel ver­schijnt, het da­ge­lijk­se cur­sief­je van Si­mon Car­mig­gelt in Het Pa­rool.

- Oprich­ting van de Ver­e­nig­de Na­ties.

- Sal­va­dor Al­len­de wordt ge­ko­zen tot pre­si­dent van Chi­li.

- Laat­ste vlucht van de Con­cor­de, het su­per­so­ni­sche vlieg­tuig dat als pres­ti­ge­pro­ject werd ont­wik­keld door Frank­rijk en Groot-Brit­tan­nië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.