Wo­ning in vlam­men op­ge­gaan

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een wo­ning aan de Ad­hin­weg in Paramaribo is gis­te­ren in vlam­men op­ge­gaan. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat het gaat om een laag­bouw hou­ten wo­ning. De mel­ding kwam om 14.51 uur bin­nen, waar­na de brand­weer­lie­den uit­ruk­ten. Om 15.23 uur was de brand on­der con­tro­le. Ter plaat­se trof de brand­weer een wo­ning in lich­ter­laaie aan. Vol­gens Pi­nas woon­de er een man in het huis die ten tij­de van de brand niet thuis was. Het is niet dui­de­lijk waar de brand be­gon. De vlam­men wer­den ont­dekt door een voor­bij­gan­ger die de brand­weer in ken­nis stel­de. Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor.

Pi­nas zegt dat de wo­ning in zijn ge­heel is af­ge­brand. De be­wo­ner had al­leen kle­ding in het pand. Hij zegt dat hij voor een an­der op het huis let­te. De po­li­tie van La­tour is be­zig de bran­door­zaak te on­der­zoe­ken. De brand­weer van post Toe­komst­weg kreeg as­sis­ten­tie van col­le­ga’s van de Ge­me­n­e­lands­weg in de vorm van een tank­wa­gen. Het was voor de tank­wa­gen moei­lijk de plaats te be­rei­ken van­we­ge de smal­le we­gen in de buurt. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.