Rech­ter spreekt ver­dach­te vrij

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard heeft gis­te­ren Roy G (39), die ver­dacht werd van een be­ro­ving, vrij­ge­spro­ken. Ze is mee­ge­gaan met het voor­stel van het Open­baar Mi­nis­te­rie. Roy G was op een eer­de­re zit­ting voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat er een aan­gif­te was ge­daan van een roof­over­val aan de Meurs­weg. Een wit bus­je dat na­der­hand aan de Meurs­weg werd aan­ge­trof­fen, werd daar­bij buit­ge­maakt. Bij het on­der­zoek werd een wa­gen van de da­ders in beeld ge­bracht. Dat bleek een ge­huur­de au­to te zijn. Op naam van Roy G wa­ren twee wa­gens ge­huurd. Een van de voer­tui­gen is ge­sig­na­leerd bij de be­ro­ving. Vol­gens de ver­dach­te heeft hij slechts zijn rij­be­wijs ter be­schik­king ge­steld aan een an­der om die wa­gens te hu­ren. Hij be­weert die au­to’s niet te heb­ben ge­re­den en ook geen be­ro­ving te heb­ben ge­pleegd. Een ge­tui­ge van het au­to­ver­huur­be­drijf heeft ver­klaard dat Roy G bei­de voer­tui­gen zelf heeft ge­huurd. Het blijkt ech­ter dat de ver­huur­over­een­kom­sten niet vol­le­dig wa­ren. Daar­door is niet dui­de­lijk ge­wor­den of Roy G de wa­gens heeft ge­huurd, waar­door er twij­fels zijn ont­staan. De twij­fels zijn in het voor­deel van de ver­dach­te uit­ge­legd. Ad­vo­caat Rob­by Dens zegt dat nie­mand heeft aan­ge­ge­ven dat de ver­dach­te de da­der is. In zijn laat­ste woord zei Roy G dat hij op­let­tend zal zijn in de toe­komst.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.