Aler­te po­li­tie­man­nen hou­den ro­ver aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee po­li­tie­man­nen heb­ben gis­te­ren RP (31) op de Cen­tra­le Markt in de kraag ge­vat. Ze tra­den met­een op toen ze op­merk­ten dat de da­der een vrouw had be­roofd.

Het slacht­of­fer be­vond zich op de markt en was op zoek naar een mo­bie­le te­le­foon om aan te schaf­fen. Op een ge­ge­ven mo­ment werd zij be­na­derd door een man die haar een toe­stel ten ver­koop aan­bood. Hij vroeg haar een stuk­je mee te lo­pen. Op een ge­ge­ven mo­ment pro­beer­de hij haar schou­der­tas met kracht weg te ruk­ken. De vrouw greep ech­ter de tas ste­vig vast en ver­zet­te zich he­vig. De da­der bracht haar toen vuist­sla­gen toe in het ge­zicht. Op dat mo­ment wa­ren twee po­li­tie­man­nen be­zig met de on­op­val­len­de sur­veil­lan­ce op de markt en ze merk­ten de be­ro­ving op. Ze wis­ten de ro­ver aan te hou­den. Op de man werd een schaar aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. Het slacht­of­fer klaag­de van pijn in haar ge­zicht. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.