Twee man­nen in ver­ze­ke­ring ge­steld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De po­li­tie van Nieuw-Nic­ke­rie heeft twee man­nen in ver­ze­ke­ring ge­steld voor straf­ba­re fei­ten. Een au­to­be­stuur­der ver­oor­zaak­te in het week­end een aan­rij­ding aan de Wa­ter­loos­traat. De be­stuur­der kwam uit de Gou­ver­neurs­traat en ver­zuim­de voor­rang te ver­le­nen aan een au­to­be­stuur­der, die op de Wa­ter­loos­traat reed. De ver­oor­za­ker was on­der in­vloed van al­co­hol. Het slacht­of­fer heeft een zwa­re her­sen­schud­ding op­ge­lo­pen. Het rij­be­wijs van de au­to­be­stuur­der is in­ge­vor­derd en hij is in ver­ze­ke­ring ge­steld voor het toe­bren­gen van zwaar li­cha­me­lijk let­sel. De voer­tui­gen zijn aan­zien­lijk be­scha­digd. Ook is za­ter­dag de 30-ja­ri­ge AL meer be­kend als ‘Pa­tang’ aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld voor dief­stal. Hij had op 18 ok­to­ber een man voor een nacht­club mid­dels ge­weld be­roofd van een hals­ket­ting en was voort­vluch­tig. Hij heeft slechts een deel van de gou­den hals­ket­ting kun­nen weg­trek­ken. De man deed aan­gif­te bij de po­li­tie. Na goed speur­werk is het de re­cher­che ge­lukt om de man aan te hou­den en in ver­ze­ke­ring te stel­len.

Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit be­ves­tigt de­ze be­rich­ten.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.