Nederland op­nieuw op één na bes­te pen­si­oen­stel­sel ter we­reld

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AM­STER­DAM - Nederland is nog steeds de num­mer twee van de we­reld op het ge­bied van pen­si­oe­nen. Het Ne­der­land­se stel­sel pres­teer­de iets min­der dan een jaar eer­der, maar het gat met num­mer één De­n­e­mar­ken is wel klei­ner ge­wor­den.

Dat blijkt uit een on­der­zoek van Mer­cer. Het ad­vies­bu­reau legt elk jaar de pen­si­oen­stel­sels van een klei­ne der­tig lan­den langs de meet­lat met vijf­tig in­di­ca­to­ren.

Het Ne­der­land­se pen­si­oen­stel­sel blinkt voor­al uit in toe­komst­be­sten­dig­heid. Ook in de ga­ran­tie dat een stel­sel een leef­baar mi­ni­mum­in­ko­men kan ga­ran­de­ren, staat Nederland op één. Wel viel de sco­re op dat on­der­deel iets la­ger uit dan een jaar eer­der. Ook qua be­stuur, deel­ne­mers­be­scher­ming en de re­gu­le­ring van par­ti­cu­lie­re pen­si­oen­aan­bie­ders pres­teer­de Nederland iets min­der dan een jaar eer­der. Het Ne­der­land­se pen­si­oen­stel­sel be­haal­de een sco­re van 80,1 op een schaal van 1 tot 100. De De­nen pak­ten de eer­ste plek met een sco­re van 80,5 pun­ten. Het land nam in 2012 de eer­ste plek over van Nederland.

Nederland en De­n­e­mar­ken zijn de eni­ge lan­den met een zo­ge­he­ten A-gra­de bij Mer­cer. De top vijf be­staat ver­der uit Au­stra­lië, Fin­land en Zwe­den. Ar­gen­ti­nië ein­dig­de on­der­aan met 37,7.

(AD/ fo­to: ima­ges0.tcdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.