Pé­rez lo­vend over Ro­nal­do

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do geldt al ja­ren als de be­lang­rijk­ste voet­bal­ler van Re­al Ma­drid en Flo­ren­ti­no Pé­rez hoopt dat de 31-ja­ri­ge aan­val­ler nog lang in het San­tia­go Ber­na­béu te be­won­de­ren valt. De voor­zit­ter van De Ko­nink­lij­ke liet zich tij­dens de pre­sen­ta­tie van Pa­co Gen­to als ere­voor­zit­ter lo­vend uit over CR7.

“Ro­nal­do is in het sei­zoen 2015/16 met zes­tien doel­pun­ten de top­sco­rer van de Cham­pi­ons Le­a­gue ge­wor­den en heeft te­vens zijn vier­de Gou­den Schoen ge­won­nen. Hij is de eni­ge spe­ler die dat heeft ge­pres­teerd en daar­om is hij door de UEFA ook ver­ko­zen tot de bes­te spe­ler in Eu­ro­pa. Hij is ver­der de top­sco­rer al­ler tij­den van Re­al. Hij is een my­the voor de voet­bal­le­rij én voor Ma­drid”, zo wordt Pé­rez ge­ci­teerd door de Spaan­se me­dia. De pre­ses had tij­dens de bij­een­komst ook mooie woor­den over voor Zi­né­di­ne Zi­da­ne, die mo­men­teel als trai­ner voor de groep staat bij Re­al. “Hij il­lu­streert al­les waar Re­al Ma­drid om draait. Hij is een le­gen­de. Ik ben er trots op dat ik hem naar Re­al heb ge­haald, aan­van­ke­lijk als spe­ler en daar­na als trai­ner. Hij heeft nu als spe­ler, as­sis­tent-trai­ner én hoofd­coach de Cham­pi­ons Le­a­gue ge­won­nen”, be­sluit Pé­rez. (VZ)

Mur­ray is een span­nen­de ra­ce ver­wik­keld om de eer­ste plaats op de we­reld­rang­lijst. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.