Mur­ray wil ter­rein win­nen in We­nen

Times of Suriname - - SPORT -

TENNIS - Ter­wijl de bes­te vrou­wen tij­dens de WTA Tour Fi­nals in Singapo­re om het gro­te geld spe­len, staan de­ze week bij de man­nen nog twee re­gu­lie­re toer­nooi­en op het pro­gram­ma. An­dy Mur­ray is als eer­ste ge­plaatst bij het 500 pun­teneve­ne­ment in We­nen, Stan Wa­wrin­ka is de fa­vo­riet in het Zwit­ser­se Ba­zel.

Ro­bin Haa­se heeft zich ge­kwa­li­fi­ceerd voor het toer­nooi in Ba­zel, maar moet in de eer­ste ron­de een stunt uit­ha­len om ver­der te ko­men. De bes­te Ne­der­land­se ten­nis­ser staat in de eer­ste ron­de te­gen­over Ju­an Mar­tin del Po­tro, de ver­maar­de Ar­gen­tijn die in de af­ge­lo­pen week nog het toer­nooi van Stock­holm wist te win­nen.

Dub­bel­spe­ci­a­list Jean Ju­lien Ro­jer is de­ze week ook ac­tief in Ba­sel, sa­men met zijn vast dub­bel­part­ner Ho­ria Te­cau. De Roe­meen en de Ne­der­land­se An­til­li­aan zijn als eer­ste ge­plaatst bij dit toer­nooi en nog in de ra­ce voor een plek bij de ASTP World Tour Fi­nals, half november in Lon­den. An­dy Mur­ray weet de­ze week al­le ogen op zich ge­richt in We­nen. Dit om­dat hij is een span­nen­de ra­ce is ver­wik­keld met No­vak Djoko­vic om de eer­ste plaats op de we­reld­rang­lijst. De Ser­vi­ër komt de­ze week niet in ac­tie, maar zal vol­gen­de week wel zijn ti­tel ver­de­di­gen bij het 1000-pun­ten­toer­nooi in Pa­rijs. Als Mur­ray in We­nen weet te win­nen en ook de hoofd­prijs pakt in Pa­rijs, moet Djoko­vic de fi­na­le ha­len in de licht­stad op zijn eer­ste plek op de we­reld­rang­lijst te be­hou­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.