The Li­ons be­ëin­digt on­ge­sla­gen­schap Styx-KG

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Het on­ge­sla­gen­schap van Styx-KG is ten­ein­de. Het team ver­loor zon­dag in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond voor de eer­ste keer. The Li­ons kwam in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal te­rug van een ach­ter­stand en won met 5-3.

Styx-KG trad de­ze wed­strijd aan zon­der zijn vas­te spe­lers en hier­door vlot­te het spel niet. Het team kreeg kan­sen, maar die wer­den niet om­ge­zet in doel­pun­ten. Bij The Li­ons luk­te het ook niet, waar­door de sco­re niet ge­o­pend kon wor­den. Pas laat in de eer­ste helft open­de de Bra­zi­li­aan Bri­to de Oli­vei­ra de sco­re voor Styx-KG: 1-0.

The Li­ons speel­de in de twee­de helft veel be­ter en kon bin­nen een mi­nuut de sco­re ge­lijk­trek­ken. Men­gal­fio Ce­der scoor­de. De kop­lo­per nam di­rect weer de voor­sprong, toen Ro­che Ema­nu­el­son voor de twee­de keer het net vond: 2-1. The Li­ons gaf het maar niet op en vocht zich steeds te­rug in de wed­strijd. In de 24ste mi­nuut was het Gil­li­an Maat­rijk die teams voor de twee­de keer naast el­kaar bracht: 2-2. Bin­nen een mi­nuut scoor­de Maat­rijk weer, maar dit keer in zijn ei­gen doel, waar­door Styx-KG weer op voor­sprong kwam: 3-2.

The Li­ons gaf het niet op en bleef druk uit­oe­fe­nen op het doel van Styx-KG. Na lang pro­be­ren luk­te het Se­ve­rio Ka­na­li om The Li­ons naast de kop­lo­per te bren­gen: 3-3. Een mi­nuut la­ter nam The Li­ons voor de eer­ste keer de voor­sprong. Het team kreeg een vrije trap en Ol­vi­do Mi­sid­jang be­last­te zich hier­mee. Hij ko­gel­de het le­der hard te­gen de paal, maar de bal ver­dween toch in het doel. Doel­man Vir­bi­an Wal­ker van Styx-KG had het na­kij­ken: 4-3. In de slot­fa­se ver­ruim­de The Li­ons de sco­re. Na een goed op­ge­zet­te aan­val was het Maat­rijk die voor de der­de keer scoor­de: 5-3. In de slot­fa­se kreeg Ka­na­li de ro­de kaart voor het du­wen van scheids­rech­ter Wal­do De­bis­a­run.

Da­vy da Sil­va van Styx-KG pro­beert langs een spe­ler van The Li­ons te gaan. (Fo­to: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.