Ka­bel Boyz-LG ver­liest ver­ras­send van pro­mo­ven­dus

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Ka­bel Boyz-LG heeft de mo­ge­lijk­heid ge­mist om op de twee­de plaats van de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond te ein­di­gen. Zon­dag ver­loor Ka­bel Boyz-LG zeer ver­ras­send van pro­mo­ven­dus Zwa­luw’96 in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal met 2-1.

Ka­bel Boyz-LG en de pro­mo­ven­dus be­gon­nen de wed­strijd goed en kre­gen ge­noeg kan­sen, maar die wer­den ver­prutst. De teams zoch­ten naar het eer­ste doel­punt dat in de eind­fa­se van de eer­ste helft viel. Te­gen de ver­hou­din­gen in was het Zwa­luw’96 dat de voor­sprong nam. Mar­ce­li­no Plet scoor­de en be­paal­de de rust­stand op 1-0. In de twee­de helft ging Ka­bel Boyz-LG op zoek naar de ge­lijk­ma­ker, maar het team kon het net niet vin­den. Zwa­luw’96 zak­te naar ach­te­ren en sloot de ope­nin­gen in de ver­de­di­ging. Ka­bel Boy­zLG had veel moei­te om daar­ach­ter te ko­men. Zwa­luw’96 die hier­door op de coun­ters loer­de, sloeg toe in de 31ste mi­nuut. Het team bouw­de de aan­val heel goed op en Le­roy Letn­om bracht zijn team op een rui­me voor­sprong: 2-0. Ka­bel Boyz-LG bleef door­gaan en pas in de 40ste mi­nuut kwam het team ach­ter de ver­de­di­ging van Zwa­luw’96 en ver­klein­de zo de ach­ter­stand. Het doel­punt werd ge­scoord door de Bra­zi­li­aan Jo­se da Sil­va: 2-1. Voor Ka­bel boyz-LG was er niet ge­noeg tijd meer om te sco­ren en ver­loor zo de wed­strijd. Het team ver­speelt zo een heel goe­de kans om op de twee­de plaats te ein­di­gen. Ka­bel Boyz-LG heeft nu 37 pun­ten, ter­wijl Men­gao 40 heeft. Men­gao be­zet de twee­de plaats en bei­de teams heb­ben nog een wed­strijd te gaan in de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.