Leng­te Boys ver­liest weer

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Leng­te Boys heeft weer niet kun­nen win­nen in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaalvoetbal Bond. In de Antho­ny Ne­sty­sport­hal ver­loor Leng­te Boys voor de acht­tien­de keer. Pen­ta­gon won zon­dag met 6-2.

Pen­ta­gon be­gon de wed­strijd veel be­ter dan zijn te­gen­stan­der en nam al in de vijf­de mi­nuut een voor­sprong door een doel­punt van Ni­chael Mo­red­jo. Hier­na hield Leng­te Boys stand en be­gon be­ter te spe­len, maar het kon het net niet vin­den. Dit werd het team fa­taal, want Pen­ta­gon ver­ruim­de de sco­re. In de slot­fa­se van de eer­ste helft was het Kishan Jai­ram, die het twee­de doel­punt bin­nen­schoot en de rust­stand be­paal­de op 2-0. Hek­ken­slui­ter Leng­te Boys be­gon de twee­de helft iets be­ter en ver­klein­de de ach­ter­stand in de 24ste mi­nuut, door een doel­punt van Lo­ren­so Gr­een. Een mi­nuut la­ter was het Mo­red­jo die de voor­sprong weer bracht naar een ver­schil van twee doel­pun­ten: 3-1. Leng­te Boys gaf niet op en vocht zich weer te­rug in de wed­strijd. An­toi­ne Vliet ver­klein­de de ach­ter­stand weer naar een ver­schil van een doel­punt: 3-2. Hier­na gaf Leng­te Boys al­les om langs Pen­ta­gon te ko­men, maar het mocht niet ba­ten. Het was juist Pen­ta­gon dat ge­bruik maak­te van de fou­ten van Leng­te Boys, om zo de wed­strijd te win­nen.

In de 32ste mi­nuut ver­ruim­de Ivan So­mo­red­jo de sco­re, waar­na Jai­ram het vijf­de doel­punt scoor­de. In de 36ste mi­nuut be­paal­de Antho­ny Dar­son de eind­stand, door het zes­de doel­punt te sco­ren: 6-2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.