Jo­hn May­er en De­mi Lo­va­to een set­je

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Een nieuw lief­des­setje heeft in Hol­ly­wood het licht ge­zien: Jo­hn May­er en De­mi Lo­va­to. De twee zijn af­ge­lo­pen week­end ge­spot tij­dens een in­tie­me da­te. Dat schrijft US Wee­kly. Meer­de­re men­sen heb­ben Jo­hn en De­mi sa­men ge­zien. “Jo­hn had zijn arm om De­mi heen en fluis­ter­de al­ler­lei din­gen in haar oor. Zij vond het fan­tas­tisch. Ze wa­ren niet aan het zoe­nen maar zij moest de he­le tijd gie­che­len.” Het is niet de eer­ste keer dat de twee op een ro­man­ti­sche ma­nier aan el­kaar gel­inkt wor­den. Op 2009 stak de zan­ger de lof­trom­pet over haar sin­gle. Het leid­de tot een heu­se Twit­ter­ro­man­ce en ze werk­ten daar­na zelf sa­men aan het nieu­we al­bum van De­mi. Jo­hn liet de­ze zo­mer we­ten he­le­maal klaar te zijn voor een nieu­we lief­de. De­mi maak­te eer­der de­ze maand be­kend even een stap­je te­rug te doen. “Ik stop even met mu­ziek ma­ken en stap uit de schijn­wer­pers.” (De Te­le­graaf/Fo­to: PopCrush)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.