Is uit

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De nieu­we cd van Lal Ramp­hal ge­naamd Ma­ra Na Ma­ra Nad­ja­ria is zijn twee­de cd. De eer­ste cd Pa­dosan is in 2003 uit­ge­bracht. Op zijn nieu­we cd heeft hij tien dans­num­mers staan die hij zelf heeft ge­com­po­neerd. 1. Mar ke nad­ja­ria cha­le jab go­rya. 2. Za­ra le­le gha­be­rya ha­mar. 3. Ga­li ga­li kho­jat bhe­tar. 4. Ha­mar bhou­ji dek­ho pi­se mas­sa­la. 5. Go­re go­re ba­hiya tu tham le. 6. Na­cho re na­cho din raat. 7. Ma­ro na ma­ro nad­ja­ria. 8. Le­lo bed­hayi ham­se le­lo. 9. Ham cha­le tu cha­le. 10. Jee­na se­ku main te­re bi­na (Bos­sa­no­va­stijl). Be­hal­ve cd’s heeft hij in de ja­ren ’79 en ’80 ook twee maxi lp’s uit­ge­bracht na­me­lijk: Tho­da se pyar en O sa­nam.

Op de­ze lp’s heeft hij ook zijn ei­gen com­po­si­ties. Vol­gens de 64-ja­ri­ge Ramp­hal is hij sinds zijn der­tien­de be­zig met zin­gen. Zijn in­te­res­se in mu­ziek heeft hij te dan­ken aan zijn opa die uit In­dia kwam en die hier de wel­be­ken­de naach uit­voer­de. Hij werd daar­bij be­ge­leid door zijn zo­nen, on­der wie Ramp­hal’s va­der en oom die de mu­ziek­in­stru­men­ten zo­als de ta­bla be­speel­den. Ramp­hal is een Su­ri­naam­se zan­ger die zijn ei­gen num­mers schrijft en zingt, maar graag ook Bol­ly­wood lie­de­ren zingt. “Ik heb aan Sa­tish Mu­sic Cen­ter (SMC) te dan­ken dat ik mijn nieu­we cd kan uit­bren­gen en wil graag ook de jon­ge­ren sti­mu­le­ren om ook hun ei­gen lie­de­ren te schrij­ven. Zo be­hou­den wij ons cul­tuur. Het na­zin­gen van Bol­ly­wood lie­de­ren is leuk, maar je ei­gen lied schrij­ven, be­te­kent ook dat jij je ei­gen cul­tuur be­grijpt.” De­ze cd is nu al te ver­krij­gen bij SMC en al­le fi­li­a­len.

Ahirwa ke

(GP/fo­to: Ramp­hal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.