Pre­mi­è­re

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

To­neel­ver­e­ni­ging A SA GO is te­rug met een nieuw stuk ge­ti­teld Mi na swit kont­ret­ji go i sa kon ba­ka. Dit to­neel­stuk gaat over een buur­man die een re­la­tie heeft met zijn buur­vrouw. De re­la­tie be­gint span­nend te wor­den wan­neer zij ex­tra aan­dacht en waar­de be­gint te zoe­ken. Aan een kant heb je de een vriend die hem waar­schuwt en aan de an­de­re kant een­tje die hem com­pli­men­teert. Hoe dit ver­der af­loopt, kunt u aan­schou­wen op 28 ok­to­ber in the­a­ter Tha­lia. Er is ook een gro­te ver­ras­sing, want de be­ken­de tan­te Net­te, Jer­rel Vier­klauw, is ja­rig! Het wordt dus ex­tra feest. Ver­der is er op ve­le ver­zoek Si­ri f’ He­le­na, met de al­ler­be­ken­de hit Ko­k­olam­pu li­ve. Het be­looft een spek­ta­kel te wor­den met drie in één, dus je mag het niet mis­sen. Men­sen koop uw kaart op tijd, want vol is vol! Het be­gint om 8.30 uur ’s avonds. De kaar­ten zijn reeds in de voor­ver­koop te ver­krij­gen bij de wel­be­ken­de voor­ver­koop­plaat­sen. De schrij­ver is Jo­lan­da Was­se­naar en de re­gis­seur Humphrey van

Het­ten. (M. Po­nit)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.