Is Adi­ti Rao Hy­da­ri ge­strikt voor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Van­af toen een of­fi­ci­ë­le aan­kon­di­ging ge­maakt werd over Pad­ma­va­ti van re­gis­seur San­jay Leela Bhan­sa­li, is de film het ge­sprek van B-stad ge­wor­den. Film­lief­heb­bers zijn erg en­thou­si­ast voor­al om­dat ta­lent­vol­le ac­teurs als Ran­veer Singh, Sha­hid Kap­oor en Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne over­ge­haald zijn voor het pe­ri­o­die­ke dra­ma. Vol­gens de laat­ste be­rich­ten van een toon­aan­ge­ven­de vak­blad gaat ac­tri­ce Adi­ti Rao Hy­da­ri zich aan­slui­ten bij de cast. Naar ver­luidt, gaat de 29-ja­ri­ge ac­tri­ce de vrouw van Ran­veer Singh in de film spe­len. Adi­ti be­won­dert Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne en an­de­re ac­teurs die suc­ces­vol zijn. “Ik vind Dee­pi­ka zeer waar­dig en ik be­won­der haar. De pres­ta­ties in haar car­ri­è­re­gra­fiek. Priy­an­ka Cho­p­ra, heeft ook ge­durf­de stap­pen on­der­no­men. Ze is een rock­ster! Ik denk dat Vi­dya Ba­lan sterk ge­ta­len­teerd is en zo com­for­ta­bel is met wie ze werkt. En ik ben een gro­te fan van Aud­rey Hep­burn”, zei War­zir-ac­tri­ce eer­der. Ran­veer speelt de mee­do­gen­lo­ze Sul­tan Al­laud­din Khil­ji, die ver­liefd wordt op Pad­ma­va­ti en haar on­be­ris­pe­lij­ke schoon­heid. Ter­wijl Dee­pi­ka de hoofd­rol heeft van Pad­ma­va­ti. Sha­hid zal de man (Ra­ja Ra­tan Singh) van Pad­ma­va­ti pro­be­ren. Hij stond be­kend als een zwak­ke ko­ning die zijn ko­nink­rijk en zijn vrouw ver­liest aan Khil­ji. Pad­ma­va­ti is een ver­haal van een ko­nin­gin die haar waar­dig­heid en trots houdt tot het ein­de van haar le­ven. Ge­zegd wordt dat de film een van de duur­ste films van Bol­ly­wood zal zijn. De film­op­na­mes be­gin­nen in de eer­ste week van november. Pad­ma­va­ti staat uit­ge­stip­peld voor re­lea­se op 17 november 2017.

(me­dia247.co.uk / fo­to: pre­ven­ti­on­in­dia.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.