Bur­ger King weet meer klan­ten te trek­ken

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MIAMI - Nieu­we snacks en kor­tings­ac­ties heb­ben Bur­ger King vo­rig kwar­taal aan meer klan­ten ge­hol­pen. In com­bi­na­tie met de ver­der stij­gen­de ver­ko­pen bij zus­ter­be­drijf Tim Hor­tons wist moe­der­con­cern Res­tau­rant Brands In­ter­na­ti­o­nal (RBI) daar­door meer winst te ma­ken. Bur­ger King voer­de de ver­ko­pen in fi­li­a­len die lan­ger dan een jaar open zijn vo­rig kwar­taal met 1,7 pro­cent op. Kof­fie­ke­ten Tim Hor­tons zag de ver­ge­lijk­ba­re om­zet met 2 pro­cent stij­gen. RBI kwam hier­door uit op een net­to­winst van 86,3 mil­joen dol­lar, te­gen bij­na 50 mil­joen dol­lar een jaar eer­der. Daar­mee was de winst ho­ger dan ana­lis­ten had­den voor­speld. De om­zet van het con­cern steeg met 5 pro­cent, naar 1,1 mil­jard dol­lar. Daar­bij wor­den de op­breng­sten van res­tau­rants die door fran­chi­se­ne­mers wor­den ge­ëx­ploi­teerd niet vol­le­dig mee­ge­teld.

(NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.