Ko­dak gaat smartpho­ne met gro­te ca­me­ra ver­ko­pen

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Ca­mera­ma­ker Ko­dak heeft een nieu­we smartpho­ne met gro­te ca­me­ra aan­ge­kon­digd. De 5 inch Ko­dak Ek­tra-te­le­foon heeft een 21 me­ga­pixel-ca­me­ra, al­dus het ca­me­ra­be­drijf. Het toe­stel wordt in sa­men­wer­king met fa­bri­kant Bul­litt ge­maakt. De ca­me­ra-app laat ge­brui­kers scha­ke­len tus­sen meer­de­re scè­nes, om bij­voor­beeld land­schaps­fo­to’s of sport­beel­den mee vast te leg­gen. De fo­to­be­wer­ker Snaps­eed staat stan­daard op het toe­stel ge­ïn­stal­leerd. Het toe­stel heeft een snel­la­den­de 3000mAh-bat­te­rij, 3GB aan RAM en 32GB in­tern ge­heu­gen. Met een Mi­croSD-kaart kan het ge­heu­gen wor­den uit­ge­breid. Hij draait op een He­lio X-20 de­ca­co­re-pro­ces­sor. Ko­dak bracht in 2015 al een smartpho­ne op de markt. De Ko­dak IM5 had een 5 inch-scherm en werd ook in sa­men­wer­king met Bul­litt ge­maakt. Ca­me­ra­fa­bri­kan­ten rich­ten zich va­ker op de smartpho­ne­markt. Zo werk­te Lei­ca bij­voor­beeld mee aan de ca­me­ra van de Hua­wei P9 en maak­te Has­sel­blad een ca­me­ra-ac­ces­soi­re voor de Mo­to Z Play. (NU.nl/fo­to: fo­cus-nu­me­ri­que.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.