Ca­me­ra legt vast hoe jon­ge­tje rond mid­der­nacht turn­oe­fe­nin­gen doet

Times of Suriname - - PANORAMA -

Toen een va­der uit de Ame­ri­kaan­se staat Flo­ri­da de­ze week de beel­den van zijn be­vei­lings­ca­me­ra te­rug­keek, moet hij wel een beet­je vreemd op­ge­ke­ken heb­ben. Hij zag op de beel­den hoe zijn zoon­tje om twee uur ’s nachts klaar­wak­ker door de woon­ka­mer ren­de en zelfs turn­oe­fe­nin­gen deed. De va­der, Co­dy Wray, zegt dat hij de beel­den voor­al heel grap­pig vond. “Toen ik ze zag, kon ik niet be­slis­sen of ik mijn zoon huis­ar­rest moest ge­ven of juist een knuf­fel om­dat hij me één van de grap­pig­ste mo­men­ten van het jaar had be­zorgd”, zegt hij te­gen de re­gi­o­na­le zen­der WFAA. Toen Co­dy de beel­den aan zijn zoon­tje liet zien, re­a­geer­de die: “Maar ik had je toch ge­zegd dat ik soms om twee uur ’s nachts wak­ker word?” Tot dan toe dach­ten Co­dy en zijn vrouw dat de jon­gen een grap­je had ge­maakt.

(RTL NIEUWS/Fo­to:rtl

nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.