Styx KG heeft de bes­te aan­val en ver­de­di­ging

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Styx KG, de hui­di­ge kam­pi­oen van de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond, heeft tot nu toe de bes­te aan­val en ver­de­di­ging in de al­ge­me­ne ron­de. Zwa­luw’96 en All Stars P&D Group moe­ten nog twee wed­strij­den af­wer­ken in de­ze ron­de, ter­wijl de an­de­re clubs nog een wed­strijd te­goed heb­ben. De hui­di­ge kam­pi­oen scoor­de maar liefst 149 keer in 20 du­els, ter­wijl het team maar 61 te­gen­doel­pun­ten kreeg. Het team heeft zich met ge­mak ge­plaatst voor de fi­na­le­ron­de en zal ge­brand zijn om zijn kam­pi­oen­schap met suc­ces te ver­de­di­gen. Mengão, de ver­lie­zen­de fi­na­list van vo­rig jaar, staat mo­men­teel op de twee­de plaats en is het twee­de meest tref­ze­ke­re team van de al­ge­me­ne ron­de. Het scoor­de al 136 keer en kreeg 76 te­gen­doel­pun­ten. The Li­ons, dat op der­de plaats staat en het eni­ge team is dat van de hui­di­ge kam­pi­oen won in de­ze ron­de, scoor­de al 110 keer en kreeg 88 doel­pun­ten te­gen. Ka­bel Boyz LG heeft de twee­de bes­te ver­de­di­ging. Het kreeg 70 te­gen­doel­pun­ten, maar scoor­de slechts 107 keer in twin­tig wed­strij­den, het minst van de top drie teams. Het team heeft wel Ike Adams, die mo­men­teel de top­scoor­der van de al­ge­me­ne ron­de is met 33 pun­ten uit ne­gen­tien du­els, in zijn ge­le­de­ren. De Bra­zi­li­aan Ci­ri­lo Da Costa Alan Lu­cas van de hui­di­ge kam­pi­oen heeft 25 doel­pun­ten in ze­ven­tien wed­strij­den en Van­gel­li­no Sastro­med­jo van Mengão com­ple­teert de top drie ook met 25 doel­pun­ten in ze­ven­tien con­fron­ta­ties. De­ze vier teams zul­len in de fi­na­le­ron­de strij­den om het kam­pi­oen­schap in de fi­na­le­ron­de, die op 10 no­vem­ber van start zal gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.