Bra­zi­li­aan­se WK-held Car­los Al­be­ro over­le­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Car­los Al­ber­to Tor­res is gis­te­ren op 72-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. De oud-ver­de­di­ger was aan­voer­der van het Bra­zi­li­aan­se team dat we­reld­kam­pi­oen werd in 1970.

Een hart­aan­val is de voor­ma­li­ge rechts­back fa­taal ge­wor­den, meld­den ver­schil­len­de Bra­zi­li­aan­se me­dia gis­te­ren. Car­los Al­ber­to maak­te in de WK-fi­na­le van 1970 het prach­ti­ge vier­de doel­punt te­gen Ita­lië (4-1) en speel­de 53 in­ter­lands voor de ‘God­de­lij­ke Ka­na­ries’, waar­in hij acht keer scoor­de.

In club­ver­band maak­te de aan­val­lend in­ge­stel­de ver­de­di­ger voor­al fu­ro­re bij San­tos, waar­voor hij acht sei­zoe­nen uit­kwam. Ver­der speel­de hij ook voor Flu­mi­nen­se, Fla­men­go, New York Cos­mos en Ca­li­for­nia Surf. In de on­langs uit­ge­ko­men au­to­bi­o­gra­fie van Johan Cruijff had de le­gen­da­ri­sche num­mer 14 in zijn droo­melf­tal rechts ach­ter­in een plek­je ge­re­ser­veerd voor Car­los Al­ber­to. Na zijn ac­tie­ve car­ri­è­re was de Bra­zi­li­aan als trai­ner werk­zaam bij on­der meer Fla­men­go, Corin­thians, Bo­ta­fo­go, Flu­mi­nen­se en de na­ti­o­na­le ploe­gen van Oman en Azer­beid­zjan. (NS)

Li­o­nel Mes­si, Luis Suárez en Ney­mar (MSN) vier­den gis­te­ren hun twee­ja­rig ju­bi­le­um bij Bar­cel­o­na. De tri­ar­chie heeft zich in de af­ge­lo­pen twee jaar we­ten te ont­wik­ke­len tot een ui­ter­ma­te pro­duc­tie­ve com­bi­na­tie. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.