Shrad­dha Kap­oor blij te zin­gen in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Shrad­dha Kap­oor zegt dat ze het ge­wel­dig vindt om de hoofd­rol in Rock On 2 te spe­len. Ze kreeg een kans om haar ei­gen lied­jes in het mu­si­cal dra­ma te zin­gen en dat is vol­gens haar ‘de kers op de taart’. Het was een droom die uit­kwam voor haar. Shrad­dha is een nieu­we toe­voe­ging aan de cast van Rock On, die nu te­rug­keert met een ver­volg. De 29-ja­ri­ge ac­tri­ce zei ook dat de film, die in 2008 uit­ge­bracht werd, een van haar fa­vo­rie­ten ge­weest is en ze voelt zich ge­luk­kig dat de ma­kers haar ge­strikt heb­ben voor het twee­de deel. “Ik ver­ken zang. Ik vind dit leuk. Ac­teurs krij­gen zel­den de kans om te zin­gen in zijn of haar film. Dus, ik voel me zeer ge­luk­kig dat ik de­ze kans ge­kre­gen heb, ver­tel­de de Baag­hiac­tri­ce aan ver­slag­ge­vers bij trai­ler­lan­ce­ring van de film. De ac­tri­ce, die en­ke­le Bol­ly­wood­num­mers ge­zon­gen heeft, zei dat het een uit­da­ging was om rock­mu­ziek te zin­gen voor Rock On 2. “Rock­mu­ziek is een nieuw gen­re voor mij als zan­ge­res en het was een uit­da­ging. Ik ben fan van dit soort muziek en het is bij­zon­der dat ik de­ze tracks ook mag pro­be­ren.” Shrad­dha en hoofd­rol­spe­ler Farhan Akhtar zon­gen on­langs en­ke­le num­mers uit het al­bum van de film. De ac­tri­ce meent dat het be­ter is dat een mu­si­cus li­ve op­tre­dens geeft. Ar­jun Ram­pal, Pra­chi De­sai, Pu­rab Koh­li en Shas­hank Aro­ra (Tit­li faam) heb­ben de hoofd­rol in film, die van­af 11 no­vem­ber in de bios­co­pen te zien is. Hij is ge­re­gis­seerd door Shu­jat Sau­da­gar.

(in­di­an­ex­press.com/ foto: pa­vi­traa.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.