Lif­ten­de vrouw be­roofd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Een vrouw die dins­dag een lift kreeg aan de Sa­ram­ac­ca­s­traat, is be­roofd. Ze liep op straat toen twee man­nen die in een wa­gen za­ten bij haar stop­ten. De man­nen vroe­gen of zij een lift wil­de heb­ben. De vrouw ging ak­koord en stap­te in de au­to. De da­ders na­men haar mee naar het dis­trict Wanica waar de vrouw woont. Ze stop­ten op den duur de wa­gen en be­ roof­den haar van haar hals­ket­ting. Ook sloe­gen ze haar. Een van de da­ders trap­te haar in de buik. De man­nen wa­ren on­ge­wa­pend. Ze re­den na de daad weg, waar­na de vrouw de po­li­tie in­scha­kel­de. De krant ver­neemt dat de po­li­tie een van de da­ders op aan­wij­zin­gen van het slacht­of­fer heeft aan­ge­hou­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.