Po­li­tie ar­res­teert ver­dach­te dief­stal

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie van Com­me­wij­ne heeft RA de­ze week in de kraag ge­vat op ver­den­king van dief­stal van di­ver­se goe­de­ren. De man is na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. Hij was op een lo­ca­tie waar een wo­ning in aan­bouw is. De po­li­tie kreeg de mel­ding van dief­stal van ste­nen op die plek. Ze ging daar en trof de ver­dach­te met zijn au­to aan. De po­li­tie stel­de een on­der­zoek in de au­to in en trof rest­jes van ste­nen in de kof­fer­bak aan. Om­dat er va­ker bij de wo­ning in aan­bouw bouw­ma­te­ri­a­len en an­de­re spul­len zijn ge­sto­len, stel­de de po­li­tie een ver­der on­der­zoek in. De po­li­tie hield de ver­dach­te aan en bracht hem over naar het po­li­tie­bu­reau. Bij een on­der­zoek op het ach­ter­erf van RA zijn in een berg­hok ver­schil­len­de spul­len die van dief­stal af­kom­stig zijn, aan­ge­trof­fen. Het gaat om on­der meer een dvd-spe­ler, te­le­vi­sie­toe­stel­len, hen­gels en deu­ren. Er was aan­gif­te van de­ze dief­stal­len. En­ke­le spul­len zijn buit­ge­maakt bij drie dief­stal­len. De po­li­tie on­der­zoekt nog waar de ove­ri­ge spul­len zijn ge­sto­len. RA ont­kent iets af te we­ten van de dief­stal­len die hem wor­den ver­we­ten. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.