Win­ke­lier over­val­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een win­ke­lier in Paramaribo is dins­dag­avond over­val­len. Hij was in zijn zaak toen drie cri­mi­ne­len bin­nen­stap­ten. Twee van hen wa­ren ge­wa­pend met vuur­wa­pens en hiel­den de man ge­lijk on­der schot. Ze be­dreig­den hem en maak­ten de dag­op­brengst buit. De da­ders had­den een zak­doek op hun ge­zicht, waar­door ze niet te her­ken­nen wa­ren. Ze gin­gen in een au­to naar de plaats en re­den na de daad weg in de rich­ting van La­tour. Het slacht­of­fer is niet mis­han­deld. Bij de po­li­tie is mel­ding ge­maakt van de roof­over­val in de win­kel. Ze was ter plek­ke voor on­der­zoek, maar geen van de da­ders is nog aan­ge­hou­den. Ze wor­den nog op­ge­spoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.