Mül­ler prijst Van Gaal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Louis van Gaal is de trai­ner die de mees­te in­vloed heeft ge­had op de car­ri­è­re van Tho­mas Mül­ler. Dat laat de Duit­se in­ter­na­ti­o­nal we­ten in een in­ter­view met Goal. On­der de vleu­gels van de Ne­der­land­se trai­ner groei­de de aan­val­len­de mid­den­vel­der uit tot vas­te waar­de en te­vens sleu­tel­spe­ler bij Bay­ern Mün­chen. Van Gaal stond tus­sen 2009 en 2011 aan het roer bij Bay­ern. “Voor­dat hij kwam, had ik mijn de­buut al ge­maakt. Maar hij was de­ge­ne die con­stant ver­trou­wen in me bleef hou­den. Hij was het die mij in het die­pe gooi­de. Als ik het heb over de per­soon die de mees­te in­vloed heeft ge­had op mijn car­ri­è­re, dan moet ik Van Gaal zeg­gen.”

Mül­ler werk­te bij Bay­ern al met gro­te trai­ners, waar­on­der Van Gaal, Jo­sep Gu­ar­di­o­la en nu Carlo An­cel­ot­ti. Een bes­te trai­ner kan hij niet aan­wij­zen. “Het is voor voet­bal­lers tij­dens hun loop­baan al­tijd moei­lijk om te pra­ten over trai­ners, of dat nou over eer­de­re of een hui­di­ge trai­ner gaat. Het is moei­lijk voor een spe­ler om te zeg­gen wie zijn bes­te trai­ner was. Maar ik kan wel zeg­gen dat Louis van Gaal het meest voor mij heeft be­te­kend.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.