Men­gao heeft ge­noeg aan een punt

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Men­gao heeft van­daag de mo­ge­lijk­heid om be­slag te leg­gen op de twee­de plaats in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team speelt in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal te­gen Zwa­luw’96.

Men­gao, The Li­ons en Ka­bel Boyz-LG vech­ten om de fel be­geer­de twee­de plaats. De fi­na­list van vo­rig jaar heeft ech­ter be­te­re kan­sen om op de­ze plaats te ein­di­gen. Men­gao heeft 40 pun­ten, ter­wijl The Li­ons en Ka­bel Boyz-LG bei­de 37 heb­ben. Als Men­gao ge­lijk­speelt, is het ver­ze­kerd van de­ze plaats. Voor Men­gao moet dit geen moei­lij­ke op­ga­ve zijn, want het team is in de lift. Zo werd All Stars vo­rig week­end ver­ne­derd met een ver­schil van maar liefst ne­gen­tien doel­pun­ten: 23-4. Een ne­der­laag te­gen de pro­mo­ven­dus Zwa­luw’96 brengt met zich mee, dat Men­gao de play-offs in zal gaan bui­ten de top twee. The Li­ons en Ka­bel Boyz-LG kun­nen bij een even­tu­e­le over­win­ning op een ge­lijk aan­tal pun­ten ko­men met Men­gao. Dan zal het on­der­lin­ge re­sul­taat de de­fi­ni­tie­ve fac­tor wor­den, wie op de twee­de plaats zal ein­di­gen.

Op de­zelf­de dag speelt Ka­bel Boyz-LG te­gen de kam­pi­oen en koploper Styx-KG. Eer­der op de dag komt Leng­te Boys uit te­gen All Stars.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.