Man­ches­ter Uni­ted wint twee­de der­by

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted heeft zich woens­dag­avond ge­plaatst voor de vol­gen­de ron­de van de EFL Cup door van aarts­ri­vaal Man­ches­ter Ci­ty te win­nen met 1-0. Ju­an Ma­ta zorg­de voor het gou­den doel­punt. Zo­wel Uni­ted als Ci­ty maakt een moei­lij­ke pe­ri­o­de door en het spel was in de eer­ste helft van de on­der­lin­ge ont­moe­ting ook niet om over naar huis te schrij­ven. Ke­le­chi Ihe­ana­cho liet zich al wel na twee mi­nu­ten zien toen hij zich­zelf te­gen een ge­wel­di­ge voor­zet van Jesús Na­vas aan lan­ceer­de, maar zijn in­zet ging hoog over. Ci­ty hield tot de rust het me­ren­deel van het bal­be­zit, maar slaag­de er niet in hier veel mee te doen voor het doel van Da­vid de Gea. Wat niet an­ders kan zijn ge­weest dan een don­der­preek van Mour­in­ho mis­te zijn uit­wer­king niet na rust. Uni­ted be­gon na­me­lijk veel be­ter aan het twee­de be­drijf en Zla­tan Ibra­hi­mo­vic eis­te een hoofd­rol op. De Zweed speel­de na drie mi­nu­ten Ni­co­las Ota­men­di door de be­nen, waar­na hij Paul Pog­ba bij­na in staat stel­de te sco­ren. De Frans­man zag zijn in­zet ech­ter via Wil­ly Ca­bal­le­ro op de paal be­lan­den. Ibra­hi­mo­vic was even la­ter ge­luk­ki­ger met zijn voor­be­rei­den­de werk: hij speel­de de bal van­af de zij­kant de zes­tien in, waar­na An­der Her­re­ra Fer­nan­din­ho op­zij zet­te. Voor de in­stor­men­de Ju­an Ma­ta was het daar­na een koud kunst­je de bal in het doel te schie­ten. Ci­ty moest daar­na op zoek naar de ge­lijk­ma­ker en Gu­ar­di­o­la greep in door Ser­gio Ag­üe­ro in te bren­gen. Net als in het eer­ste deel van de wed­strijd slaag­den de be­zoe­kers er ech­ter niet echt in om kan­sen te cre­ë­ren, waar­door Uni­ted als win­naar van het veld af stap­te.

(VZ)

Jesús Na­vas (l) van Man­ches­ter Ci­ty en Lu­ke Shaw van Man­ches­ter Uni­ted strij­den om de bal. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.