Re­al wint met ge­mak van der­de­klas­ser

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid heeft de eer­ste wed­strijd te­gen Cul­tu­ral Le­o­ne­sa win­nend af­ge­slo­ten. De Ko­nink­lij­ke was woens­dag­avond met liefst 1-7 te sterk voor de der­de­klas­ser en Mar­co Asen­sio en Ál­va­ro Mo­ra­ta scoor­den ie­der twee keer in León.

Re­al neemt het vol­gen­de week woens­dag op­nieuw op te­gen Le­o­ne­sa, maar dat du­el is door de uit­slag in de eer­ste con­fron­ta­tie een for­ma­li­teit ge­wor­den. De be­zoe­kers had­den de schaap­jes na 32 mi­nu­ten al op het dro­ge, want Gi­an­ni Zui­ver­loon zorg­de met een ei­gen doel­punt voor de 0-1 en Mar­co Asen­sio zet­te met een ver­dekt schot de 0-2 op het sco­re­bord. De Ne­der­land­se Span­jaard scoor­de daar­mee bij zijn de­buut in de Copa del Rey, ter­wijl hij eer­der ook al in zijn eer­ste wed­strij­den in LaLi­ga, Cham­pi­ons Le­a­gue en Su­per Cup tot sco­ren was ge­ko­men.

Re­al nam in de twee­de helft ver­der af­stand van Le­o­ne­sa: Mo­ra­ta scoor­de na voor­be­rei­dend werk van Ja­mes Ro­drí­gu­ez en daar­na kwa­men Asen­sio, op­nieuw Mo­ra­ta en Na­cho Fer­nán­dez op het sco­re­for­mu­lier te­recht. Na de ere­tref­fer van Ben­ja sloeg het door Zi­né­di­ne Zi­da­ne ge­train­de Re­al nog één keer toe: Ma­ri­a­no Díaz kop­te raak uit een voor­zet van Lu­cas Vá­z­quez. Bij Re­al kwam on­der an­de­ren Cris­ti­a­no Ro­nal­do ove­ri­gens niet in ac­tie. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.