Vi­dya Ba­lan re­a­geert op haar naam ‘vrou­we­lij­ke Aa­mir Khan’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Toen Vi­dya Ba­lan ge­vraagd werd hoe ze zich voelt over haar nieu­we naam ‘vrou­we­lij­ke Aa­mir Khan’, zei ze: “Ik hoop dat mijn films het ook goed doen aan de kas­sa als die van Aa­mir Khan. Het is een groot com­pli­ment als ie­mand mij ‘vrou­we­lij­ke Aa­mir Khan’ noemt. Hij weet veel over films en mar­ke­ting. Ik ge­loof dat hij een mar­ke­ting goe­roe is. Ik heb nog niet met hem ge­werkt. Ik denk dat ik har­der moet wer­ken. Ik hoop dat mijn films goed ont­van­gen wordt door het pu­bliek”, ver­tel­de Vi­dya bij de trai­ler lan­ce­ring van De ac­tri­ce, die een Na­ti­o­nal Film Award ont­ving, heeft nog niet sa­men­ge­werkt met een van de top­ster­ren van Bol­ly­wood. “Om­dat ik de kans niet ge­had heb. Ik wil graag op mijn ei­gen be­nen staan. Ik vind dat het niet no­dig is dat ik de steun van an­de­ren krijg om suc­ces­vol te zijn. Hoop dat nie­mand me ver­keerd be­grijpt. Ik sta op mijn ei­gen be­nen en ben er trots op”, al­dus de 38-ja­ri­ge. De an­de­re films van Vi­dya, die na wer­den uit­ge­bracht, had­den com­mer­ci­eel min­der suc­ces en ze zegt dat ze hard werkt voor el­ke film. “Ik zou wil­len dat al mijn films het com­mer­ci­eel goed doen. Ik heb mijn best ge­daan voor el­ke film. De er­va­ring leert je dat er hits en flops zul­len zijn, maar je moet door blij­ven wer­ken. Als de film mis­lukt, is het hart­ver­scheu­rend”, voeg­de ze er­aan toe.

van re­gis­seur Su­joy Ghosh gaat op 2 de­cem­ber in pre­mi­è­re.

Ka­haani 2: Dur­ga Ra­ni Singh.

Ka­haani

Ka­haani 2:

(mid-day.com/ fo­to:images.iimg.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.