Bran­dend ’Jun­gle’ ont­ruimd

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - De ont­rui­ming van het vluch­te­lin­gen­kamp bij Calais is af­ge­rond. Dat mel­den de Fran­se au­to­ri­tei­ten. In ‘The Jun­gle’ wa­ren gis­ter­mid­dag ze­ker zes for­se brand­haar­den te zien. Vluch­te­lin­gen heb­ben op­nieuw hun ei­gen hut­ten in brand ge­sto­ken. Ook ex­plo­deer­den en­ke­le gas­fles­sen. Ze­ker één per­soon is licht­ge­wond ge­raakt. Het heeft de Fran­sen uit­ein­de­lijk drie da­gen ge­kost om het kamp te ont­rui­men. De Fran­se brand­weer be­strijdt het vuur.

Tot dus­ver zijn ruim vier­dui­zend be­wo­ners van de ’jun­gle’ over­ge­bracht naar op­vang­cen­tra el­ders in Frank­rijk. Er res­ten nog iets meer dan twee­dui­zend ach­ter­blij­vers. Het kamp stond be­kend om de er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den waar­on­der vluch­te­lin­gen er le­ven. Ve­len van hen wil­len de over­steek ma­ken naar Groot-Brit­tan­nië, waar vracht­wa­gen­chauf­feurs veel hin­der van on­der­vin­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.