Trein rijdt 12 ki­lo­me­ter zon­der ma­chi­nist

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Bel­gi­sche ma­chi­nist heeft een wel een heel op­mer­ke­lij­ke blun­der be­gaan. Door zijn toe­doen reed een trein twaalf ki­lo­me­ter stuur­loos ver­der. De ma­chi­nist wil­de een tech­nisch pro­bleem aan de trein op­los­sen en was uit­ge­stapt om dat te doen. Daar­bij ver­gat hij het voer­tuig op de rem te zet­ten. Dat blijkt nu uit on­der­zoek naar het in­ci­dent, dat in fe­bru­a­ri blijkt te zijn ge­beurd. Het ver­volg was spec­ta­cu­lair: op het sta­ti­on van Tie­nen, vlak bij Leu­ven, sprong een an­de­re ma­chi­nist op de trein om hem stil te zet­ten. De trein was in eer­ste in­stan­tie tot stil­stand ge­ko­men door­dat de druk in de au­to­ma­ti­sche rem was weg­ge­val­len. De ma­chi­nist ver­hielp het pro­bleem, maar daar­door ging de rem weer van de trein af. Die zet­te zich in be­we­ging door­dat hij op een heu­vel stond. Bij het in­ci­dent raak­te nie­mand ge­wond. (RTL NIEUWS/ Fo­to:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.