Man heeft geen zin in boe­te en pro­beert ta­kel­wa­gen te rij­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Arthur zag het niet zit­ten om zijn por­te­mon­nee open te trek­ken en een par­keer­boe­te te be­ta­len. De Ier moest toe­kij­ken hoe zijn wa­gen ge­ta­keld werd, maar dat liet hij niet zo­maar ge­beu­ren. Hij kroop ach­ter het stuur en pro­beer­de als een be­ze­te­ne van de ta­kel­wa­gen te rij­den. Maar ook de ta­kel­wa­gen gaf zich niet snel ge­won­nen. Ta­kel­wa­gen vs. Arthur: 1-0. Arthur scha­kelt in ach­ter­uit en duwt het gas­pe­daal he­le­maal in. Zijn wa­gen is al vast­ge­bon­den aan de ta­kel­wa­gen, maar de rie­men schie­ten los wan­neer de au­to bruusk ach­ter­uit schiet. He­laas voor Arthur komt zijn au­to net op de rand van de ta­kel­wa­gen te­recht. Zijn au­to zit muur­vast, maar Arthur geeft niet op. Hij duwt an­der­maal het gas­pe­daal in en laat zijn mo­tor nog eens loei­en. On­der­tus­sen moe­di­gen vrien­den en fa­mi­lie hem aan: “Stap uit en duw hem er­af!” roept ie­mand. Arthur moet zich uit­ein­de­lijk toch ge­won­nen ge­ven en krijgt bin­nen­kort wel­licht een ge­pe­per­de re­ke­ning in de bus. (HLN/ Fo­to:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.