Zwer­vers dak­loos we­gens wo­ning­brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - En­ke­le zwer­vers die zich op­hiel­den in een leeg­staand huis aan de Kwat­ta­weg te­gen­over het Mi­nis­te­rie van De­fen­sie zijn dak­loos ge­wor­den. Gis­te­ren heeft er een brand ge­woed in de wo­ning waar­door die in vlam­men is op­ge­gaan. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat zwer­vers in het huis woon­den. Het is niet be­kend wie de ei­ge­naar van het pand is. Het ver­moe­den be­staat dat een dak­lo­ze be­zig was te ko­ken in het huis, toen de brand ont­stond. Hij vlucht­te ver­moe­de­lijk bij het op­mer­ken van de vlam­men.

Pi­nas zegt dat de mel­ding van de brand om 10.15 uur bin­nen­kwam. Bin­nen twee mi­nu­ten ruk­te de brand­weer van de Ge­me­n­e­lands­weg uit en had de brand om 10.27 uur on­der con­tro­le. Toen zij daar aan­kwam, stond het huis reeds in lich­ter­laaie. Het gaat om een hou­ten laag­bouw wo­ning. De wo­ning had geen in­boe­del en was ook niet aan­ge­slo­ten op het elek­tri­ci­teits­net.

Ten tij­de van de brand is nie­mand aan­ge­trof­fen. Het pand was niet ver­ze­kerd en er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor. De brand­weer heeft geen gas­ci­lin­ders aan­ge­trof­fen. Ook wa­ren er geen be­len­den­de pan­den die brand­scha­de kon­den op­lo­pen. Pi­nas zegt dat de wo­ning in zijn ge­heel is af­ge­brand. De po­li­tie is nog be­zig met het on­der­zoek naar de oor­zaak van de brand. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.