Po­li­tie krijgt mel­ding los­sen schoten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft woens­dag­avond een mel­ding ont­van­gen dat er schoten wa­ren ge­lost ter hoog­te van een ho­tel aan de An­ton Drag­ten­weg. Com­mis­sa­ris van po­li­tie In­der Jang­ba­ha­doer be­ves­tigt dat de­ze mel­ding is bin­nen­ge­ko­men. Vol­gens hem is de po­li­tie toen ook uit­ge­rukt om dit te on­der­zoe­ken, maar heeft ter plek­ke niets aan­ge­trof­fen. Hij zegt dat het on­der­zoek nog gaan­de is om te ach­ter­ha­len wan­neer de schoten zou­den zijn ge­lost en door wie, maar tot nu toe is er geen in­di­ca­tie of er daad­wer­ke­lijk schoten zijn ge­lost. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.