Weegschaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Nor­maal ge­spro­ken hecht jij veel waar­de aan rust en pri­va­cy, maar met dank aan de ster­ren wil je het liefst zo veel mo­ge­lijk men­sen om je heen heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.