Mig­no­let waar­schuwt Klopp

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Si­mon Mig­no­let was de af­ge­lo­pen sei­zoe­nen de eer­ste keus on­der de lat bij Li­ver­pool en hij was in zijn eer­ste jaar aan de Mer­sey zelfs dicht bij een kam­pi­oen­schap. Dit sei­zoen is sinds de komst van Lo­ris Ka­ri­us ech­ter alles an­ders. De Duit­ser krijgt de voor­keur van Jür­gen Klopp en Mig­no­let weet niet hoe lang hij de­ze si­tu­a­tie vol kan hou­den. “Ik wil niet de num­mer twee zijn, dat is dui­de­lijk. Ik wil spe­len”, ver­tel­de de Belg na de be­ker­wed­strijd te­gen Tot­ten­ham Hot­spur, die hij wel mocht kee­pen, aan de Dai­ly Mail. “Ik zit niet in een si­tu­a­tie waar­in ik de bank warm kan hou­den. Ik ben 28 jaar en wil el­ke week spe­len. Ik zal hard wer­ken en ik geef nooit op. Ik zie het als een uit­da­ging, dus ho­pe­lijk krijg ik een eer­lij­ke kans, ge­ba­seerd op wat ik op het veld laat zien.” “Ik zal mijn waar­de la­ten zien, maar ik wil niet dat het te lang gaat du­ren. Ik kan al­leen maar mijn best doen en door blij­ven gaan, dan kan nie­mand zeg­gen dat ik me­zelf te­leur­ge­steld heb”, gaat Mig­no­let ver­der. “Ik was blij met mijn op­tre­den te­gen Tot­ten­ham. We zijn door naar de vol­gen­de ron­de en het voel­de goed om weer een keer te spe­len.”

(VZ)

Si­mon Mig­no­let is de twee­de doel­man ge­wor­den on­der trai­ner Jür­gen Klopp. De Belg zegt dat hij altijd wil spe­len. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.