Bi­lic blij na ze­ge op Chel­sea

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Chel­sea ver­loor woens­dag­avond met 2-1 van West Ham Uni­ted en heeft nu voor het eerst sinds 2000/01 twee sei­zoe­nen ach­ter el­kaar niet de kwart­fi­na­le van de EFL Cup ge­haald. De blijd­schap in het kamp van West Ham was ui­ter­aard groot.

“Je hebt wed­strij­den en je hebt wed­strij­den. Chel­sea is een team van een be­paal­de stan­daard en als je die ploeg dan ver­slaat…”, be­gon Bi­lic zijn ver­haal in de En­gel­se pers. “Het is ge­wel­dig om Chel­sea te ver­slaan, het is altijd ge­wel­dig om hen te ver­slaan. Ze heb­ben een goed team dat er alles aan heeft ge­daan en om dan voor het oog van zes­tig­dui­zend sup­por­ters te win­nen, dat is prach­tig. We krij­gen nu al­leen maar meer ver­trou­wen.” An­to­nio Con­te, de ma­na­ger van Chel­sea, stel­de vast dat zijn team een goe­de wed­strijd speel­de en veel kan­sen cre­ëer­de: “We heb­ben goed en met veel in­ten­si­teit ge­speeld. Ik heb een uit­ste­ken­de men­ta­li­teit ge­zien bij mijn spe­lers en ze heb­ben er tot het ein­de alles aan ge­daan om de boel om te ke­ren, maar we wa­ren wat on­ge­luk­kig. Het is jam­mer dat we er­uit lig­gen.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.