“Zla­tan Ibra­hi­mo­vic geen we­reld­klas­se meer”

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De doel­pun­ten­droog­te van Zla­tan Ibra­hi­mo­vic neemt haast on­ge­ken­de vor­men aan. De spits van Man­ches­ter Uni­ted wacht al 498 mi­nu­ten op een tref­fer in de com­pe­ti­tie: zijn lang­ste reeks sinds ok­to­ber 2006. Steeds meer ana­lis­ten plei­ten er­voor om Ibra­hi­mo­vic op de bank te zet­ten en ook Paul Mer­son is dit sei­zoen geen fan van de Zweed. De voor­ma­li­ge mid­den­vel­der van Ar­sen­al denkt dat Ibra­hi­mo­vic zijn bes­te tijd heeft ge­had. Hij zal niet meer ex­cel­le­ren in een com­pe­ti­tie als de Pre­mier Le­a­gue, denkt Mer­son. Ibra­hi­mo­vic start­te nog sterk in En­gel­se dienst, maar kon die lijn niet door­trek­ken. “Zla­tan was een spits van we­reld­klas­se, maar dat is hij niet meer”, oor­deelt Mer­son in ge­sprek met Sky Sports. “Hij is 35 jaar en speelt in de zwaar­ste com­pe­ti­tie ter we­reld. Ik zie hem niet be­ter wor­den, naar­ma­te het sei­zoen vor­dert”, al­dus de 48-ja­ri­ge voor­ma­lig voet­bal­ler. “Jo­sé Mour­in­ho zal na­tuur­lijk aan Zla­tan vast­hou­den, on­danks zijn vorm­pro­ble­men. Za­ter­dag zal hij te­gen Burn­ley ook wel wat kan­sen krij­gen, want die ploeg is bui­tens­huis niet sterk.” (VZ)

Oud-voet­bal­ler Paul Mer­son van Ar­sen­al zegt dat Zla­tan Ibra­hi­mo­vic (l) nu geen spe­ler van we­reld­klas­se meer is. De Zweed staat al 498 mi­nu­ten droog. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.