Djo­go 2000 wil win­nend af­slui­ten

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Djo­go 2000 zal de fi­na­le­ron­de van de der­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond niet ha­len. Het team staat op de zes­de plaats met 25 pun­ten uit twin­tig du­els en de top vier is niet meer haal­baar. Het wil de com­pe­ti­tie wel win­nend af­slui­ten en gaat dus voor een ze­ge te­gen MV&V Uni­ted in zijn laat­ste wed­strijd van dit sei­zoen, die za­ter­dag wordt af­ge­werkt.

Djo­go 2000 was lang in de strijd om een plaats in de fi­na­le­ron­de, maar uit de laat­ste vijf wed­strij­den haal­de het maar vier pun­ten bin­nen. Hier­door zak­te het team op de rang­lijst, waar­door de fi­na­le­ron­de niet meer be­reik­baar was. Het ver­loor van Zwa­luw’96 2 met 13-2, van Bar­ka met 2-1 en van Styx MN Car Cen­ter met 10-4. Het team speel­de 6-6 ge­lijk te­gen Pen­ta­gon 3, maar wist wel van Sti­bu­la te win­nen met 8-7.

MV&V Uni­ted was ook lang in de ra­ce om een plaats in de fi­na­le­ron­de, maar het team liet du­re pun­ten lig­gen in de laat­ste en be­lang­rij­ke fa­se van de al­ge­me­ne ron­de. Uit de laat­ste vijf wed­strij­den haal­de het slechts vier pun­ten bin­nen. Het ver­loor van Sti­bu­la met 6-4. Styx MN Car Cen­ter was ook met 6-4 te sterk en Pen­ta­gon 3 wist ook met de­zelf­de cij­fers te win­nen van het team. Daar­naast speel­de het 2-2 ge­lijk te­gen Zwa­luw’96 2, maar ver­sloeg Mi­lan met 6-1.

In de eer­ste ron­de wist MV&V Uni­ted met 3-1 te win­nen van Djo­go 2000 en in de twee­de ron­de won MV&V Uni­ted groots met 8-2. TROEFCALL - In­di­an Stars is een Ne­der­land­se troef­call­ver­e­ni­ging die pas is op­ge­richt. Zij zal ko­mend jaar deel­ne­men aan de Troef­call­com­pe­ti­tie van Ne­der­land. Voor­dat de­ze ver­e­ni­ging aan de slag gaat in Ne­der­land, zal zij eerst en­ke­le

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.