Zwa­luw’96 2 gaat voor ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Zwa­luw’96 2 gaat voor een ze­ge te­gen Mi­lan in zijn laat­ste wed­strijd van het sei­zoen van de der­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Zwa­luw’96 2 zal in de mid­den­moot ein­di­gen en de fi­na­le­ron­de niet ha­len, ter­wijl Mi­lan als hek­ken­slui­ter het sei­zoen zal af­slui­ten. Zwa­luw’96 2 heeft mo­men­teel 26 pun­ten uit twin­tig wed­strij­den en staat op de vijf­de plaats. Mi­lan wist tot nu toe maar vier pun­ten te ver­ga­ren.

Zwa­luw’96 2 heeft een wis­sel­val­li­ge al­ge­me­ne ron­de ge­had. Het won acht keer, speel­de twee keer ge­lijk en ver­loor tien keer. In de twin­tig wed­strij­den scoor­de het team 85 keer en kreeg 81 te­gen­doel­pun­ten. Zwa­luw’96 2 schijnt pro­ble­men te heb­ben bij het ma­ken van doel­pun­ten in de­ze ron­de, want slechts de hek­ken­slui­ter maak­te min­der doel­pun­ten dan het team tot nu toe, na­me­lijk 66 tref­fers. In de ver­de­di­ging was Zwa­luw’96 2 wel sterk en heeft tot nu toe na Bar­ka de bes­te ver­de­di­ging. Bar­ka kreeg maar 77 te­gen­doel­pun­ten, ter­wijl Zwa­luw’96 2 slechts 81 tref­fers te­gen kreeg. Mi­lan heeft een slecht sei­zoen in de al­ge­me­ne ron­de ge­had. Het team scoor­de maar 66 keer en kreeg maar liefst 152 te­gen­doel­pun­ten en heeft met dit aan­tal de meest ge­pas­seer­de de­fen­sie. In de eer­ste ron­de won Zwa­luw’96 2 met 4-2 en in de twee­de ron­de was Zwa­luw’96 2 met 5-2 te sterk voor Mi­lan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.