San­ches en Mal­gie aan kop

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN - Ro­ma­rio San­ches en Avi­k­aar Mal­gie gaan aan kop in de na­ti­o­na­le U-20+ klas­se van de Su­ri­naam­se Schaak­bond (SSB), dat ge­speeld wordt in het SOC-ge­bouw. Bei­de scha­kers heb­ben na vier ron­des res­pec­tie­ve­lijk twee en een half punt kun­nen ver­za­me­len. Voor­zit­ter Frank Lo Kim Lin van SSB staat op de der­de plaats met twee pun­ten. Op de vier­de plaats staat Mar­tin van de L’is­le met een punt. Mi­chael Ro­zen­blad staat op de laat­ste plaats en heeft nog geen en­ke­le punt ge­haald. In de­ze klas­se ne­men vijf scha­kers deel.

Bij de Na­ti­o­na­le U-20Jeugd­kam­pi­oen­schap­pen staat Pier­re Chang op de eer­ste plaats met vijf pun­ten. Ca­ther­i­ne Kas­lan en Pra­tul Pan­choe be­zet­ten de twee­de plaats met res­pec­tie­ve­lijk 4.5 pun­ten. Kaith­lyn Tjong Tjin Joe, Kel­vin Fin­kie, An­vi­ti Ad­hin, Vic­to­ria Kas­lan en Shai­le­sh Kand­hoes­ingh be­zet­ten de vier­de plaats met elk vier pun­ten. In de de­ze klas­se ne­men 28 scha­kers deel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.