Drie gou­den me­dail­les Olym­pi­sche Spe­len 2012 ge­schrapt

Times of Suriname - - SPORT -

OLYM­PI­SCHE SPE­LEN Het In­ter­na­ti­o­naal Olym­pisch Co­mi­té (IOC) heeft de re­sul­ta­ten van acht at­le­ten in Londen 2012 ge­schrapt we­gens do­ping. On­der hen zit­ten drie gou­den­me­dail­le­win­naars. Woens­dag vor­der­de het IOC al zes me­dail­les te­rug uit 2008 in Be­ij­ing. Her­con­tro­les van de be­waar­de uri­ne­stra­len heb­ben be­we­zen dat acht spor­ters in Londen niet ‘clean’ wa­ren. On­der hen zit­ten de Ka­zach­se ge­wicht­hef­fers Zul­fiya Ch­ins­han­lo (tot 53 ki­lo), Maiya Ma­ne­za (tot 63 ki­lo) en Svetla­na Po­do­bed­o­va (tot 75 ki­lo). Zij won­nen al­le drie goud in hun dis­ci­pli­ne. Ki­rill Ikon­nik­ov (ko­gel­slin­ge­ren), Dzina Sa­zana­vets (ge­wicht­hef­fen), Ma­ri­na Sh­ker­manko­va (ge­wicht­hef­fen), Dmi­try Starodubts­ev (pols­stok­hoog­sprin­gen) en Yau­he­ni Zhar­na­sek (ge­wicht­hef­fen) zijn hun re­sul­ta­ten even­eens kwijt. Het IOC be­waart de sta­len van de do­ping­con­tro­les tien jaar.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.