Barcelona naar CAS voor fles­jes­in­ci­dent

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FC Barcelona stapt naar het in­ter­na­ti­o­na­le sport­tri­bu­naal CAS, dat vol­gens de Ca­ta­la­nen maat­re­ge­len moet ne­men te­gen de LFP-voor­zit­ter Ja­vier Te­bas. Te­bas ba­ga­tel­li­seer­de na­mens de Spaan­se prof­li­ga (LFP) het in­ci­dent van af­ge­lo­pen za­ter­dag na het doel­punt van Barcelona in Va­len­cia. De be­zoe­kers won­nen in de slot­mi­nu­ten door een ra­ke straf­schop van Li­o­nel Mes­si (23). Het doel­punt werd vlak naast het doel ge­vierd, dicht bij de Va­len­cia-fans. Een aan­tal fans gooi­de wat fles­jes rich­ting de spe­lers, en Ney­mar en Luis Su­a­rez claim­den te zijn ge­raakt. “Het erg­ste wat er ge­beurd is, is het gooi­en van een fles­je”, re­a­geert Te­bas te­gen­over ESPN. Hij is ook kri­tisch rich­ting de jui­chen­de spe­lers. “Dat is iets wat ik niet wil zien. Ney­mar had het pu­bliek niet moe­ten uit­lok­ken.” Barcelona er­ger­de zich eer­der al aan de Spaan­se voet­bal­bond, dat de schuld niet he­le­maal bij Va­len­cia neer­leg­de. Met de uit­la­tin­gen van Te­bas is voor Bar­ça de maat vol en de club stapt naar CAS. “Zijn uit­spra­ken zijn on­ge­past voor een sport­be­stuur­der”, al­dus voor­zit­ter Jo­sep Bar­to­meu op de of­fi­ci­ë­le web­si­te van Barcelona.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.