Mour­in­ho aangeklaagd door FA

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De En­gel­se voet­bal­bond FA heeft Man­ches­ter Uni­ted-ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho aangeklaagd we­gens uit­spra­ken over scheids­rech­ter Antho­ny Tay­lor voor­af­gaand aan het du­el met Li­ver­pool (0-0) eer­der de­ze maand.

Voor­ma­lig hoofd scheids­rech­ters­za­ken Keith Hac­kett stel­de voor­af­gaand aan het du­el dat ar­bi­ter Tay­lor een ‘on­draag­lij­ke klus’ te wach­ten stond. Dit om­dat hij af­kom­stig is uit een plaats­je vlak­bij Man­ches­ter.

“Ik denk dat me­neer Tay­lor een erg goe­de scheids­rech­ter is, maar ie­mand zet hem be­wust enorm on­der druk”, re­a­geer­de Mour­in­ho te­gen­over Sky Sports na de uit­spra­ken van Hac­kett. “Het gaat las­tig voor hem wor­den om tot een erg goed op­tre­den te ko­men”, be­sloot hij.

Na af­loop van de wed­strijd te­gen Li­ver­pool com­pli­men­teer­de Mour­in­ho scheids­rech­ter Tay­lor ove­ri­gens voor diens op­tre­den.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.