Hol­ly­wood­film Dee­pi­ka eerst in In­dia te zien

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne maakt haar Hol­ly­wood­film­de­buut te­gen­over ac­tie­held Vin Die­sel met xXx: The Re­turn of Xan­der Ca­ge. De film gaat een spe­ci­a­le pre­mi­è­re in In­dia heb­ben voor­dat hij in ja­nu­a­ri 2017 wordt uit­ge­bracht. In een interview met nieuws­zen­der CNN News18, zei Vin dat Dee­pi­ka ge­vraagd had om de film eerst in In­dia vrij te ge­ven. “Toen Dee­pi­ka voor het eer­ste ge­sprek voor de rol bij ons kwam zei ze, ‘Als ik de­ze rol doe, moet u mij een ding be­lo­ven dat we een pre­mi­è­re in In­dia gaan heb­ben’. En we heb­ben een pre­mi­è­re in In­dia ge­pland. Dus, het gaat echt ge­beu­ren”, zei de 49­ja­ri­ge Die­sel. Hij sprak ook over zijn band met de Bol­ly­wood­ac­tri­ce. “Ik houd van Dee­pi­ka. Al mijn scè­nes met haar zijn prach­tig.” xXx: The Re­turn of Xan­der Ca­ge is van­af 20 ja­nu­a­ri 2017 in de bios­co­pen te zien over de he­le we­reld. Don­nie Yen, To­ny Jaa, Nina Do­brev, Ro­ry McCann, Ruby Ro­se en Sa­mu­el L Jack­son heb­ben ook een rol in de film, die de der­de af­le­ve­ring van de xXx film­reeks is. Dee­pi­ka werd het laatst in Bol­ly­wood­film (2015) van re­gis­seur San­jay Leela Bhan­sa­li (SLB) te­gen­over Ran­veer Singh ge­zien. De jon­ge ac­tri­ce is ge­strikt voor het eerst­ko­men­de pe­ri­o­die­ke dra­ma Pad­ma­va­ti van SLB. De film is ge­ba­seerd op de ob­ses­sie van de stren­ge heer­ser Alaud­din Khil­ji voor

Ra­ni Pad­ma­va­ti.

Ba­ji­rao Mas­ta­ni

(in­di­an­ex­press.com / fo­to 2: (ad­gul­ly.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.