Cé­li­ne Di­on met ja­ri­ge twee­ling in pret­park

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Cé­li­ne Di­on heeft de zes­de ver­jaar­dag van haar twee­ling Nel­son en Ed­dy An­gé­lil af­ge­lo­pen week­end ge­vierd in Dis­ney­land. Het was de eer­ste ver­jaar­dag voor de jon­gens sinds het over­lij­den van hun va­der Re­né An­gé­lil. Hij over­leed in ja­nu­a­ri op 73-ja­ri­ge leef­tijd aan de ge­vol­gen van keel­kan­ker. E! News sprak oog­ge­tui­gen die de zan­ge­res met haar kin­de­ren za­gen ge­nie­ten in at­trac­ties als Dum­bo die ze meer­ma­len na­men. Di­on had een paar be­ge­lei­ders bij zich, on­der wie een per­soon­lij­ke fo­to­graaf en een paar be­vei­li­gers in vrije­tijds­kle­ding. “Ce­li­ne zag er ge­wel­dig uit. Ze had haar kap­sel mooi op­ge­sto­ken en ze was ver­uit de best ge­kle­de be­zoe­ker van Dis­ney­land. Ze zag er ont­span­nen en ge­luk­kig uit”, be­schrijft een van de oog­ge­tui­gen het uitje. Ook de kin­de­ren had­den het naar hun zin en moch­ten tot slui­tings­tijd in het park blij­ven. “Ze aten non-stop cup­ca­kes, koek­jes en snoep en wa­ren in een goe­de stem­ming.”

(De Te­le­graaf/Fo­to: ny­post.com/Fo­to1: www.gs­rs.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.