Sams­ung voelt Ga­laxy-af­fai­re

Times of Suriname - - ECONOMIE -

SE­OUL - Tech­con­cern Sams­ung heeft het af­ge­lo­pen kwar­taal veel last ge­had van de af­fai­re rond­om de Ga­laxy No­te 7. Dat zet­te flin­ke druk op de re­sul­ta­ten, zo bleek gis­te­ren. De Ga­laxy No­te 7 kwam me­dio au­gus­tus op de markt. Al snel do­ken ver­ha­len op over smartpho­nes die spon­taan in brand vlo­gen of ont­plof­ten. Met de ver­van­ging van de bat­te­rij dacht Sams­ung het eu­vel te heb­ben ver­hol­pen, maar ook daar­na ble­ken de toe­stel­len nog brand­ge­vaar­lijk. Daar­om haal­de Sams­ung het toe­stel he­le­maal van de markt. Sams­ung boek­te in het der­de kwar­taal een winst­da­ling van bij­na 18 pro­cent tot zo’n 4,5 bil­joen won (bij­na 3,7 mil­jard eu­ro). De smartpho­ne­tak zet­te door het fi­as­co met het toe­stel de klein­ste kwar­taal­winst neer sinds de lan­ce­ring van de Ga­laxy­te­le­foon­se­rie meer dan zes jaar ge­le­den. Het ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat van het con­cern kel­der­de met 30 pro­cent tot 5,2 bil­joen won. De om­zet zak­te met ruim 7 pro­cent tot 47,8 bil­joen won. Sta­bie­le pres­ta­ties van de half­ge­lei­ders- en scher­men­tak com­pen­seer­den daar­bij deels de malaise bij de smartpho­nes.

(De Te­le­graaf.nl/fo­to: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.