Brit be­denkt Hal­lo­ween grap: spruit­jes in cho­co­la­de

Times of Suriname - - PANORAMA -

In Groot-Brit­tan­nië, de Ver­e­nig­de Sta­ten en Ca­na­da ver­heu­gen kin­de­ren zich ie­der jaar weer op Hal­lo­ween. Op 31 ok­to­ber mo­gen ze na­me­lijks langs de deu­ren om snoep te vra­gen. Maar als ze bij de Brit­se Mark Spar­row aan­ko­men, zul­len ze toch moe­ten op­pas­sen. De jour­na­list heeft na­me­lijk een grap be­dacht om uit te ha­len bij de op snoep ja­gen­de kin­de­ren. Hij stelt voor spruit­jes in cho­co­la­de te do­pen, waar­door ze op snoep­jes lij­ken. De stunt is op Twit­ter in­mid­dels vi­raal ge­gaan, met 6.800 ret­weets en 8.600 li­kes. De grap kan voor Spar­row ech­ter wel slecht uit­pak­ken. In de Ver­e­nig­de Sta­ten en Groot-Brit­tan­nië is het na­me­lijk ook tra­di­tie om een huis te be­ko­ge­len met ei­e­ren als de kin­de­ren niet te­vre­den zijn. An­de­re men­sen deel­den hun wre­de idee­ën met Spar­row. Zo stelt ie­mand voor om ui­en in tof­fee te do­pen en een an­der om spruit­jes in een ver­pak­king van Fer­re­ro Ro­cher te wik­ke­len. Als dat maar goed gaat. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.